​​​​​​​Những dấu mốc học Tiếng Anh cho trẻ từ 4 - 5 tuổi

Đây là thời điểm mà các con có rất nhiều điều muốn nói với bạn và biết sử dụng rất nhiều từ vựng. Trẻ trong độ tuổi từ 3 đến 4 sẽ liên tục gia tăng vốn từ vựng đồng thời cũng bắt đầu hiểu những quy luật ngữ pháp cơ bản.

Sau đây là một số dấu mốc quan trọng trong việc học Tiếng Anh:

 • Gia tăng số lần nói những câu phức tạp bằng cách kết nối những câu ngắn có sử dụng những từ nối như “like” (như là) hoặc “because” (bởi vì)
 • Có thể sử dụng những câu dài lên tới 9 từ trong một câu trước khi trẻ lên 5.
 • Có thể lắng nghe và kể lại câu truyện được nghe
 • Có thể nhắc lại một phần câu truyện
 • Sử dụng thì tương lai
 • Kể những câu truyện dài
 • Biết nói tên và địa chỉ
 • Có thể đếm đến 10 hoặc hơn
 • Có thể nói đúng ít nhất 4 màu sắc
 • Hiểu khái niệm thời gian
 • Có hiểu biết về những sự vật sự việc hàng ngày (tiền, thức ăn, các thiết bị gia dụng)
 • Hát những bài hát Tiếng Anh đơn giản, sử dụng giai điệu và những ngôn từ do trẻ tự nghĩ
 • Biết nói lên suy nghĩ của mình
 • Biết làm theo những chỉ dẫn/hướng dẫn đơn giản
 • Hiểu sự khác nhau giữa thực tại và viễn tưởng
 • Hiểu khái niệm “kết quả” và suy nghĩ có logic theo từng bước
 • Phát âm đúng phần lớn các âm trong tiếng mẹ đẻ và một số âm trong tiếng Anh.
 • Hiểu các khái niệm trừu tượng liên quan tới thời gian và kích cỡ
 • Hỏi những từ vựng mà trẻ không hiểu và chưa từng nghe trước đây ở cả tiếng mẹ đẻ và tiếng Anh.
 • Biết vẽ những hình khối và các chữ cái cơ bản.
 • Nhận biết nhiều hơn về chữ cái và âm trong tiếng Anh. Trẻ có khả năng nhận biết giai điệu trong các bài hát Tiếng Anh.

Hãy trải nghiệm cùng eKids để được hỗ trợ nhiều hơn trong các dấu mốc học Tiếng Anh cho trẻ từ 4 đến 5 tuổi.