​​​​​​​Những dấu mốc học Tiếng Anh cho trẻ 7 tuổi

Những dấu mốc học Tiếng Anh cho trẻ 7 tuổi

Mặc dù sự khác biệt với trẻ 6 tuổi là không nhiều, nhưng các dấu mốc nhận thức của trẻ 7 tuổi  vẫn rất đa dạng. Trẻ 7 tuổi sẽ tiếp tục phát triển khả năng ngôn ngữ một cách nhanh chóng. Khi vốn từ vựng và kỹ năng đọc phát triển và số lượng từ vựng mà trẻ biết ngày càng nhiều, trẻ sẽ bước vào thế giới của những cuốn sách nhiều chương phức tạp hơn. Ở độ tuổi này, con bạn sẽ biết:

 • Sử dụng danh từ số ít và số nhiều trong tiếng Anh hiệu quả hơn trước
 • Thể hiện các kỹ năng nâng cao trong việc sử dụng các dấu hiệu ngữ pháp như “tôi”, “bạn”, “chúng tôi”, “chúng tôi”, “anh ấy”, “cô ấy”, “họ”, v.v.
 • Sử dụng các đại từ sở hữu như “của tôi”, “của tôi”, “của anh ấy”, “cô ấy”, v.v. để nói cái gì  thuộc về ai
 • Nói và viết về các công việc, cảm xúc khác nhau
 • Học cách sử dụng động từ “to be” ở thì hiện tại và sử dụng sao cho hiệu quả
 • Học từ mới thông qua thực hành và sửa các từ đã học
 • Hiểu những gì trẻ đang được nghe, vì kỹ năng nghe của trẻ đã tốt hơn rất nhiều
 • Nhận biết và biết cách sử dụng các cấu trúc câu với “can/can’t” để nói về khả năng và “have you got” để nói về thức ăn
 • Biết nói và viết về các loài chim và những gì chúng có thể hoặc không thể làm
 • BIết nói trẻ thích và không thích làm gì
 • Nhận biết và sử dụng các khái niệm thời gian để nói về các thói quen
 • Đếm và nói các số đến 100
 • Biết đo lường và nói thứ gì đó dài bao nhiêu

Hãy trải nghiệm cùng eKids để được hỗ trợ nhiều hơn trong các dấu mốc học Tiếng Anh cho trẻ từ 7 tuổi.