Phương pháp giúp con học tiếng anh tại nhà

  • Báo cáo và phân tích tiến độ học tập theo từng kỹ năng

    Lần đầu tiên phụ huynh theo dõi được chính xác năng lực của trẻ theo từng kỹ năng qua hệ thống thống kê phân tích dựa trên phương pháp học tập thích ứng. Các con luôn nhận được các gợi ý trò chơi để cải thiện chính xác kỹ năng còn đang yếu.

  • Công nghệ thực tế tăng cường (AR) và thực tế ảo (VR)

    eKids là sản phẩm giáo dục đầu tiên ứng dụng kết hợp AR và VR giúp diễn giải các từ vựng, khái niệm một cách trực quan, tương tác, hấp dẫn và dễ hiểu hơn.

  • Trò chơi hóa bài học

    Trẻ luôn hào hứng với hơn 10000 bài học được thiết kế dưới dạng trò chơi tương tác hoặc có sử dụng công nghệ AR (Thực tế tăng cường) và VR (Thực tế ảo) hấp dẫn nhất.