Báo cáo và phân tích tiến độ học tập theo từng kỹ năng

Tất cả các hoạt động học tập của con trong Ekids đều được lưu trữ, qua đó giúp hỗ trợ lộ trình học tập của trẻ. Công nghệ học tập thích ứng trong Ekids sẽ theo dõi điểm mạnh của con và các lĩnh vực cần cải thiện để đảm bảo sự phát triển liên tục của con.

3.png

Bố mẹ có thể theo dõi trực quan tiến độ học tập của con thông qua các bài học của eKids bằng cách quan sát sự gia tăng điểm số và quan sát sự thay đổi số sao của từng chủ đề mà con hoàn thành.

Đôi khi trẻ cũng không biết nên định hướng việc học như thế nào, cần đạt được mục tiêu gì tiếp theo. Với sự trợ giúp của báo cáo tiến độ học tập trong eKids, trẻ có thể nhận được lời khuyên về các kỹ năng cần cải thiện hoặc cần nỗ lực tới mức độ nào để có kết quả học tập tốt hơn.